DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Důležité informace ohledně MS

Dobrý den, vznik arachnodaktylie vzniká u Marfanova syndromu na základě genetické příčiny a je nezávislý na hladinách růstového hormonu. U těchto dětí se tedy nejedná o nadprodukci růstového hormonu. Zastavit produkci růstového hormonu u dětí s jeho normálními hladinami není možné. Bylo provedeno několik klinických studií s cílem snížení konečné výšky pomocí podávání pohlavních hormonů v předpubertálním období, výsledky jsou ale spíše rozpačité. Přeji Vám hodně úspěchů ve Vašem úsilí pomoci těmto dětem, podobné negativní odpovědi mi žádnou radost nedělají, ale v tomto případě nemám jinou možnost.

Vaše poradna
http://www.rustovyhormon.cz


 Prenatální diagnostika

Plošný prenatální ultrazvukový screening přispívá k častější  prenatální diagnostice vrozených vývojových vad. Výtěžnost screeningu se liší pro jednotlivé typy vrozených vad a zkušeností pracoviště, v průměru se dle našich zkušeností pohybuje na cca 40%. Je nutné zdůraznit, že prenatální diagnóza  vrozené vývojové vady  není přímou indikací k přerušení těhotenství, ale pouze  indikací pro odeslání rodičů k multidisciplinární konsultaci ve specializovaném centru. Přežití novorozence a kvalita života jsou v mnoha případech rozhodujícím způsobem ovlivněny přítomností dalších chromozomálních a strukturálních anomálií. Pro plně informované rozhodnutí rodičů je nutné doplnit vyšetření karyotypu plodu, provést podrobný ultrazvukový screening a konsultovat lékaře zajišťující postnatální léčbu (neonatolog, kardiolog, dětským chirurg atd.) . Definitivní rozhodnutí týkající se donošení, nebo přerušení těhotenství náleží plně informovaným rodičům .    

   

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz