DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Podpořte nás

Chci vás všechny poprosit jménem mým a jménem našeho občanského sdružení, abyste nám pomohli finanční částkou ze svých daní, aby jsme měli i my kvalitnější život a aby jsme mohli pomáhat dál a dál dalším lidem, kteří o tomto syndromu ještě ani neví. Zachráníte tím životy mladých lidí. Vaši finanční pomoc potřebujeme nyní na výtisk letáků, kde budou informace o MS.

Již existuje spousta informací o nemocech jako je infarkt, mrtvice, poškození mozku, poškození cév, poškození pohybového aparátu, kožní nemoci atd. Marfanův syndrom je přitom hrozbou všeho, co jsem vyjmenovala a při tom se o něm tak málo ví. Třeba se to týká zrovna Vás, co tyto články čtete a ani Vás nenapadlo, že tímto MS můžete být ohroženi, nebo Vaši příbuzní, či přátelé. Proto ještě jednou žádám o pomoc.

Děkuji                                                                 

Monika Bartošová

 

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

 

právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. Občanské sdružení České sdružení Marfanova syndromu je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Sponzoři:

Dárce uplatní tuto částku v plné výši při zdanění jako nákladovou položku, pro obdarovaného podléhá tato částka 26% zdanění.

Způsob prezentace partnera

  • logo partnera umístíme na webové stránky Českého sdružení Marfanova syndromu
  • logo partnera umístíme na panelu v sídle Českého sdružení Marfanova syndromu
  • logo partnera umístíme na propagačních materiálech k akci, kterou podpořil
  • logo partnera umístíme na stránky výroční zprávy odděleně od ostatních dárců

 

 

 Číslo transparentního účtu: 5971037001/5500

Jak na zobrazení účtu:   

Najdete si webové stránky Raiffeisen banky. Budete postupně klikat na:

Firemní finance, podnikatelé m.firmy, podnikatelské účty, účty pro neziskové organizace, transparentní účty, občanské sdružení.