DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Cviky pro Marfánky od Clary Lewit

Bc. Clara-Maria H. Lewitová – fyzioterapie funkce


Bc. Clara Maria Helena Lewitová (dříve Hermachová) v průběhu své dlouholeté praxe vytvořila vlastní přístup k léčení pacientů s obtížemi pohybového systému, který dále předává prostřednictvím odborných kurzů, seminářů, supervizí a klinických konzultací. Svůj přístup nazývá fyzioterapie funkce a časem se pro něj vžilo označení přístup Clary Lewitové. Clara Lewitová se v nedávné době rozhodla věnovat také lidem s Marfanovým syndromem (viz níže). Bydlí a pracuje v Rakousku a pravidelně dojíždí do České republiky.

Objednání ke Claře Lewitové
Mgr. Jitka Holubcová
tel: 602560813
jitka.holubcova@ckp-dobrichovice.cz

Fyzioterapie funkce
“Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury těla, napětí měkkých tkání a reaktibility celého pacienta čte o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima (směrem k optimu). Terapeutickými vstupy mění napětí a reaktibilitu (vnímání), tím také chování-funkci a vposledku i strukturu směrem k optimu. Podle reakcí pacienta a probíhajících změn mění terapeutické vstupy: terapie je dialog pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním učení se nových možností regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta. Při čtení, dialogu i učení vycházíme z celku pacienta a všechny kroky terapeutické práce (aktivní i pasivní) se vztahují k tomuto celku.” C.-M. H. Lewitová – Hermachová

Klinické konzultace a supervize
Clara-M.H. Lewitová poskytuje klinické konzultace a supervize pro fyzioterapeuty a lékaře v Centru komplexní péče Dobřichovice. Jako terapeuté nebo lékaři se spolu se svým pacientem můžete objednat na hodinovou konzultaci. Paní Lewitová Vašeho současného či nového pacienta vyšetří a provede s ním jednorázovou terapii. Vy s ní můžete celý postup sledovat a prodiskutovat. Cena za hodinovou konzultaci/terapii je 600 Kč. Přivést můžete děti i dospělé s jakýmikoliv pohybovými obtížemi. Jedinou podmínkou je, abyste jako terapeut nebo lékař pacienta byli konzultaci přítomni. Nemá smysl posílat samotného pacienta, protože paní Lewitová nezajistí Vašemu pacientovi soustavnou terapii. Aktuální termíny budou vypisovány nepravidelně, prosím, sledujte Novinky na našich webových stránkách. Pacienty NEobjednává recepce, ale Mgr. Jitka Holubcová.

Kurzy a semináře
Teorii i praxi přístupu Clary M.H. Lewitové se můžete naučit na třídenních seminářích Fyzioterapie funkce I-IV. Dále paní Lewitová vede několikrát v průběhu roku půldenní klinické semináře, kde pracuje s konkrétními pacienty. Od roku 2010 poskytuje i nové kurzy, které se věnují jednotlivým částem těla, podstatným z hlediska fyzioterapie funkce. Kurzy i semináře mají souhlasné stanovisko Unie fyzioterapeutů. Náplň jednotlivých kurzů a seminářů si můžete prohlédnout na našich webových stránkách v záložce Semináře.

Fyzioterapie funkce I: Forma, funkce, facilitace (organizuje CKP)
Fyzioterapie funkce II: Pohyb a stabilita (organizuje Hájenka, viz níže)
Fyzioterapie funkce III: O dýchání (organizuje Hájenka)
Fyzioterapie funkce IV: Funkční tape (organizuje Hájenka)
Klinické semináře (organizuje CKP)
O nohách – odborný kurz (organizuje CKP)
O rukách – odborný kurz (organizuje CKP)
Vnitřní prostory – odborný kurz (organizuje CKP)

Samostatní učitelé
Paní Lewitová vyškolila učitele, kteří mohou její přístup k léčení pacientů dále předávat. Jsou jimi:

Mgr. Jitka Holubcová, Mgr. Jan Maryška, Mgr. Marek Král

Hájenka – spolupracující zařízení
Základní třídenní kurzy fyzioterapie funkce probíhají většinou na Hájence ve Vyšném u fyzioterapeutů manželů Maryškových. Kurz I: Forma, funkce, facilitace můžete absolvovat též v našem zařízení CKP Dobřichovice a ve spřáteleném zařízení Roseta v Praze.

Hájenka, Vyšný 1
Český Krumlov
hajenka.ck@email.cz
tel: 606 692 955
 

Marfanův syndrom a jeho léčba
Bc. Clara Lewitová se také věnuje pacientům, kteří mají obtíže nazývané jako Marfanův syndrom. Lidé s tímto syndromem mají volné vazivo celého těla (trpí hybpermobilitou) a to jim velmi komplikuje život. Clara Lewitová sestavila v roce 2011 text s návodnými obrázky nazvaný “Máme volné vazivo – co můžeme dělat? Několik myšlenek a návrhů ke svépomoci”. Text dala k dispozici Českému sdružení lidí s Marfanovým syndromem
.